Recension

: Internetionalen - fackligt internationellt arbete och Internet
Internetionalen - fackligt internationellt arbete och Internet Mario Matteoni
2001
Atlas
4/10

Nya utmaningar och möjligheter för facken

Utgiven 2001
ISBN 9189044827
Sidor 145

Om författaren

Mario Matteoni är journalist och läromedelsförfattare, med sin fackliga bakgrund i Stockholms grovarbetarefackförening (Byggnads avd. 36). Han har jobbat som studieombudsman på Byggettan, varit redaktör för dess tidning ”Stockholms Byggarbetare” och studiesekreterare i Handels avd. 20 i Stockholm. Han har också varit förlagsredaktör på den fackliga enheten på Brevskolan.

Sök efter boken

De sista decennierna i det förra århundradet innebar en ökad internationalisering av företag och koncerner. I dag står de 200 största transnationella företagen för mer än en fjärdedel av världens ekonomiska aktivitet. När företagen nu blir allt mer ”globaliserade” måste facket och arbetarrörelsen hänga med och anpassa sig till de nya förutsättningarna. Med de nya informationstekniska landvinningarna är detta fullt möjligt, enligt Mario Matteoni i Internetionalen.

Mest användbart för fackets intressen är e-post och Internet. På så sätt kan lokala fackligt aktiva bilda nätverk med andra över hela jorden. En svensk avdelning kan stödja en avdelning i Moçambique och snabbt få nyheter om händelserna. Detta förutsätter förstås att fackföreningen i Moçambique har datorer, uppkoppling och kunskap om hur man använder sig av detta medium. Inget av detta är självkart, men väl värt att satsa på. Kanske det bästa sätt fackföreningar i väst kan stödja sina fränder i tredje världen?

Matteoni menar att facket har en tradition av internationalism som tyvärr till viss del gått förlorad efter världskrigen. Men för att kunna möta de nya utmaningarna och för att kunna överleva måste facket i större utsträckning verka över nationsgränserna. Han ger otaliga exempel (främst från andra solidaritetsrörelser) och förslag till hur fackets arbete kan internationaliseras. Som ett appendix till den lilla boken har Matteoni samlat en mängd Internetadresser till fackliga organisationer i hela världen, internationella och nationella solidaritetsrörelser och andra webbplatser som kan vara av intresse för den som vill gå vidare.

Denna länksamling måste nog tyvärr ses som höjdpunkten i en annars ganska trist historia. Boken skulle kunna ha blivit något om ämnet utvecklats och problematiserats. Nu blir det bara en snabb genomgång av facklig internationell historia, Internets historia och en mängd uppmaningar till att använda sig av den nya tekniken. Kort och summariskt och utan djup ställer man sig frågan varför denna bok överhuvudtaget kommit till. Det hade räckt om den var ett kurskompendium inom ABF eller något fackförbund.

Lucas Forsberg

Publicerad: 2002-01-21 00:00 / Uppdaterad: 2011-02-14 22:28

Kategori: Recension | Recension: #451

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?