Etikett

Samir Amin

2004-06-11

Arabvärlden och Europa Samir Amin
Recension
2004-06-11 00:00
Klas Rönnbäck
0

Att Mellanöstern länge varit en orolig del av världen torde vara ett överflödigt konstaterande. När det här skrivs fortsätter USA ännu sin ockupation av Irak. Samtidigt fortsätter Israels blodiga ockupation och apartheidpolitik gentemot palestinierna, med USA:s goda minne. Så vad gör då Europa under tiden? I värsta fall (som Storbritannien) agerar de medlöpare till USA:s […][...]

2003-12-05

Obsolescent capitalism Samir Amin
Recension
2003-12-05 00:00
Klas Rönnbäck
0

Kapitalismen håller på att bli föråldrad. Emedan den tidigare har haft en tendens att leda till genuin utveckling – till exempel nya, nyttiga uppfinningar och ökad produktion – så har dagens kapitalism börjat förlora allt mer av den förmågan. Kvar finns bara en rövarkapitalism som gynnar en liten rik elit, medan det stora flertalet världen […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?