Etikett

Koos Neefjes

2001-07-20

Environments and livelihoods Koos Neefjes
Recension
2001-07-20 00:00
Klas Rönnbäck
0

Tidigare hade ordet ”miljö” en något annan betydelse än idag. Det var inte bara avgränsat till att i princip vara synonymt till ordet ”natur”. Miljö var snarare detsamma som omgivning, det som omgärdade det mänskliga livet. Tänk till exempel på ord som arbetsmiljö. Uppväxtmiljö. Bostadsmiljö. Och samtidigt som det var något som omgärdade oss, så […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?