Etikett

ISM

2004-10-22

Peace under fire ISM .
Recension
2004-10-22 00:00
Klas Rönnbäck
0

Palestina har allt för länge lämnats åt sitt öde. Omvärlden har passivt stått vid sidan om medan den israeliska ockupationen har fortsatt, år efter år. Vi går nu mot att ockupationen pågått i 40 år, utan någon hjälp från vad som brukar kallas för det internationella samfundet. Kvar återstår olika organisationers solidaritetsarbete. En av dessa […][...]

2004-07-23

Live from Palestine Nancy Stohlman
Recension
2004-07-23 00:00
Klas Rönnbäck
0

Israels ockupation av Palestina har pågått i snart 40 år. Omvärlden har många gånger i ord fördömt ockupantionen såväl som den apartheidpolitik som Israel bedriver gentemot palestinierna på de ockuperade områdena Västbanken och Gaza. En del länder har också ägnat sig åt biståndsverksamhet till de drabbade. Inget land, och inte heller det internationella världssamfundet genom […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?