Etikett

Göran Rosenberg

2004-10-25

Plikten, profiten och konsten att vara människa Göran Rosenberg
Recension
2004-10-25 00:00
Klas Rönnbäck
0

Någon gång där i mitten av 1980-talet tog Marknaden över som dominerande tankefigur för hur samhällets goda skulle produceras. Under de följande åren skulle marknaden också komma att triumfera i praktiken, och ta över allt mer av den samhälleliga verksamheten. Saker som i decennier hade tagits för självklara offentliga angelägenheter skulle helt plötsligt privatiseras och […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?