Etikett

Charles Darwin

2006-04-02

Fadern, sonen och den heliga motorcykeln Sven Lindqvist
Recension
2006-04-02 00:00
David Enemar
1

Allt som kan uttryckas i ord, kan uttryckas i liv. Där har vi Sven Lindqvist essästil fångad i en kort mening. Allt han läser söker han att koppla till sitt eget eller andras liv; att skriva om det lästa kan bara uttryckas på det sättet. Citatet är från Thoreau och Lindqvist använder det själv i […][...]

2004-06-22

Den bensamlande människan Annelie Edvardsson
Recension
2004-06-22 00:00
Anders Edwartz
0

1800-talets senare hälft bar med sig gigantiska förändringar i människans självsyn. Darwins Om arternas uppkomst från 1859 brukar nämnas som den kanske mest betydelsefulla vetenskapliga publikationen genom tiderna. Etnologi och antropologi tog nya riktningar, understödda av viktiga arkeologiska fynd. Geografiska namn som tyska Neanderthal (fynd 1857) och franska Cro-Magnon (fynd 1868) har i folkmedvetandet blivit […][...]

2003-12-06

Safari Club Anja Snellman
Gästrecension
2003-12-06 00:00
Gäst
1

Det finns de som är införstådda med den könsojämlikhet som existerar på många plan i samhället. Sen finns det de som har föreställningen att vi numera uppnått total jämlikhet mellan könen. Oavsett vilken uppfattning man har, måste man reagera när man läser Anja Snellmans Safari Club. Romanen lämnar oss ingen ro utan manar oss att […][...]

2001-05-19

Darwin's Radio Greg Bear
Recension
2001-05-19 00:00
Björn Hagström
0

"In the next step of evolution, humans are history…" är underrubriken till Darwin's Radio. Det var länge sedan en underrubrik på detta sätt sammanfattar själva essensen, kärnan i en bok. Bear har på sitt eget unika sätt skrivit en vetenskaplig thriller i världsklass. Det är dold information i vår arvsmassa som vaknar till liv för […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?