[...] Läs fler recen­sio­ner av Alberte Bremberg: Bernur, 31 janu­ari ÅM Hellman, Kristianstadsbladet 15 mars Anna Nygren, dagensbok.com 18 mars [...]