Mmm bra spark där på slutet! Jag instämmer. Och det hade varit så skoj om författare i denna genren också tog till sig av kritiken.