Göteborgs poesifestival 30 – 31 oktober har i år tema Övergångar. Läs mer här:
http://poesifestival.se/information.php