Recension

: Korståg - Västerlandets heliga krig
Korståg - Västerlandets heliga krig Sören Wibeck
2005
Historiska Media
7/10

Arn Magnusson badade aldrig i Genesarets sjö!

Utgiven 2005
ISBN 9185057967
Sidor 335

Om författaren

Sören Wibeck är journalist vid Sveriges Radio och medverkar regelbundet i livsåskådningsprogrammet ”Människor och tro”. Han har också skrivit böckerna ”Religionernas historia” (2003), ”Korståg. Västerlandets heliga krig” (2005) och ”Jesus. Jude, Rebell, Gud?” (2007). Wibeck är född 1951 och bosatt i Malmö.

Människor och tro – Sveriges Radios sida om programmet Sören Wibeck arbetar med. Här finns bland annat massor av foton tagna av författaren.

Sök efter boken

Nej, någon Arn fick aldrig kasta sig i det heliga landets grunda och varma insjö. Det beror naturligtvis på att han, som många men knappast alla av Guillous läsare förstått, aldrig har existerat. Att alla inte riktigt fått detta faktum klart för sig beror sannolikt på att korstågen i sig är så pass fascinerande att man är beredd att offra vissa "besvärande" fakta för att man så gärna vill ha en "svensk" korsfararhjälte.

Och visst är korstågen fascinerande. Ur stoffet kring korstågen går att finna en massa spännande, skrämmande och tankeväckande händelser och karaktärer. De flesta av dem är emellertid långt ifrån storartade eller hjältar. Men fascinerar gör de och exemplen är många på hur korstågen möter oss, ofta i fiktionens form men även i dagspolitiska frågor!

Det är därför bra att det nu kommit ett svenskt, lättillgängligt översiktsverk om korstågsepoken, även om den i princip bara tar upp korstågen mot det heliga landet. Sören Wibecks huvudsakliga genomgång tar sitt avstamp i och med att påven Urban II uppmanar kristenhetens företrädare i Västeuropa att "ta korset" och återerövra Jerusalem från muslimerna år 1096 och avslutas i och med att de sista kristna krigarna lämnar Palestina 1291.

I boken ryms också kortfattade bakgrundsanalyser om exempelvis den kristna respektive den muslimska världen vid tillfället och vad korstågen inneburit i ett vidare perspektiv. Dessa är bra och minst lika viktiga som den detaljrika, kronologiska historien om man vill få en mer hel bild av korstågsfenomenet. Bra men, som sagt, kortfattade och mer djuplodande skärskådningar lyser med sin frånvaro vilket är synd. Troligtvis beror det på att Wibeck vill vara just överskådlig i sin framställning men några extra sidor analys hade knappast tyngt ned helhetsintrycket.

Detta till trots är boken ett gott redskap för den som vill veta mer om korstågen än vad som är möjligt att få ut av skönlitterära verk eller filmatiseringar. Och man skall ha klart för sig att boken vänder sig till en betydligt större målgrupp än förvirrade Guillou-läsare (även om de snabbt bör skaffa den här eller någon annan bok i ämnet). För även om någon Arn aldrig vare sig badade eller stred i Det heliga landet finns mycket att lära och förstå från den här epoken som vi faktiskt konfronteras med än idag.

Per Warmark

Publicerad: 2005-12-08 00:00 / Uppdaterad: 2011-06-18 12:19

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #1845

3 kommentarer

Jag har under en tid undrat vad det egentligen är för skillnad mellan Dick Harrisons "Gud vill det!" och den här boken när jag såg den. Båda kom ju ut relativs samtidigt, så det skulle vara intressant med en jämförelse dem emellan.

Fast det kanske kommer.

//Döden// Oregistrerad 2005-12-09 13:46
 

Dick Harrisons bok handlar främst om korståg mot Nordeuropeiska regioner, bland annat från Sverige. Recension av "Gud vill det" kommer inom kort här på dagensbok.com!

Per Warmark Medlem 2005-12-09 19:51
 

Vilka var det som var med på korstågen?Och visst var det 8 st korståg + barnkorståget. (= ?

dedu Oregistrerad 2005-12-14 10:30
 

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?