Nyhet

Sällsynt poesi ställs ut för första gången

En samling av sällsynt romantisk poesi av poeter som Shelley, Keats och Coleridge skall för första gången visas upp offentligt i Grasmere, England.

Samlingen, som består av mer än 1300 volymer, köptes nyligen upp av The Wordsworth Trust och har tidigare varit i privat ägo. I samlingen ingår bl a förstautgåvor samt Coleridges privata anteckningar.

Björn Waller

Publicerad: 2004-11-11 19:34 / Uppdaterad: 2004-11-11 19:34

Kategori: Nyhet

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?