Recension

: Politics on trial
Politics on trial William Kunstler
2003
Ocean
4/10

Den inre fienden

Utgiven 2003
ISBN 1876175494
Sidor 131
Först utgiven 1963
Språk Engelska

Om författaren

William Kunstler agerade försvarsadvokat i många politiskt kontroversiella fall, och tog då alltid parti för den lilla och kämpande människan som attackerades av den amerikanska statens maskineri. Han avled på första maj år 1995, 76 år gammal.

Sök efter boken

USA har inte bara slagits mot yttre fiender. Det fanns även många inre fiender att ta itu med. Och det tvekade man inte att göra, med alla medel som stod till buds. Om inte lagliga medel räckte till, så fick man väl använda mindre lagliga. I vissa fall – som i målet mot Sacco och Vinzetti, två mordanklagade anarkister – ledde det dock till rena skenrättegångar, då bevis falsifierades i en enorm utsträckning. Allt för att besegra Fienden…

Andra rättegångar var också politiska, fast i en annan mening; här kunde exempelvis lärare bli ställda inför domstol därför att de lärde ut att vi människor härstammade från aporna, och inte från Adam och Eva som somliga kristna fundamentalister hävdar.

Det amerikanska domstolsväsendet har gått igenom många politiska ärenden. I den här lilla boken presenteras fem av de mer kontroversiella, som målet mot paret Rosenberg (anklagade för spionage för Sovjetunionens räkning) och målet mot anarkisterna Sacco och Vinzetti. Om man trodde på frasen om ”justice for all”, som USA:s nationalsång talar om, så har man här ett par fallstudier som pekar i motsatt riktning.

Själv tycker jag dock att det är tråkigt att boken fokuserar på några mer kända fall. Undertiteln är i och för sig klar på den punkten, men jag kan ändå inte undgå att tycka att det hade varit roligare om några andra, mindre kända men likafullt viktiga fall hade fått lyftas fram istället för exempelvis paret Rosenbergs.

Textutdrag (Visa/göm)

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2003-07-04 00:00 / Uppdaterad: 2012-01-28 18:34

Kategori: Recension | Recension: #789

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?