Recension

: Sovjetunionens skendöd
Sovjetunionens skendöd: En historia om det moderna Ryssland Kristian Gerner
2021
Historiska Media
8/10

Sovjets kollaps dissekerad

Utgiven 2021
ISBN 978917795893
Sidor 336

Om författaren

Kristian Gerner (född 1942) är professor emeritus i historia vid Lunds universitet. Hans doktorsavhandling från 1984 heter The Soviet Union and Central Europe in the Postwar Era. Han har bland mycket annat utgivit Svårt att vara ryss. På väg mot postsovjetismen (1989), Centraleuropas återkomst (1991) och Rysslands historia (2017). Han är också aktiv som opinionsbildare i press och etermedier.

Sök efter boken

Det är nu trettio år sedan Sovjetunionen kollapsade, hastigt och lustigt. Bara ett par år tidigare var det nog få som på allvar trodde att det skulle hända. I den här boken skriver historikern och Rysslandsexperten Kristian Gerner om den här omvälvande utvecklingen, men också – som titeln anspelar på – hur somliga delar av det gamla sovjetiska systemet ändå kunde överleva ända in i modern tid.

Det är inte en sedvanlig, kronologisk skildring av ett händelseförlopp. Kapitlen är istället snarare närmast fristående essäer på olika teman som alla knyter an till just Sovjetunionens kollaps. Ett kapitel handlar exempelvis om vilken roll som dissidenter spelade för kollapsen, ett annat handlar om säkerhetstjänstens roll och överlevnad, ett tredje fokuserar specifikt på landet Belarus efter Sovjets kollaps, och så vidare.

Det jag främst kan sakna är en essä som fördjupar sig i de omvälvande förändringar som skedde i spåren av Sovjets kollaps. För även om jag finner Gerners argumentation om att det på vissa områden – som exempelvis säkerhetstjänstens roll i samhället – finns en stor kontinuitet mellan Sovjetunionen och det moderna Ryssland, så finns det ju en lång rad områden där enorma förändringar skett. Det gäller ju inte minst landets ekonomi: från att ha varit en centraliserad planekonomi, så har man avreglerat och privatiserat hejdlöst. Stålbadet som landet gick igenom gjorde att man gick från att ha varit ett av världens mest jämlika länder, till att vara ett av världens mest ojämlika, på oerhört kort tid. Det här är aspekter som passerar förbi som hastigast i Gerners bok, men som tyvärr inte ges den uppmärksamhet jag tycker de förtjänar.

För den som inte redan är välbekant med de huvudsakliga momenten i händelseutvecklingen under Sovjets kollaps kan det ibland dock kanske vara lite svårt att hänga med i alla detaljer här. Det här är därför kanske inte den första bok man ska sätta i händerna på någon som är intresserad av denna historia. Men för den som vill ha en fördjupande tillbakablick över dessa skeenden är det här flera riktigt välskrivna och intressanta essäer.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2021-12-26 00:00 / Uppdaterad: 2021-12-23 23:57

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #8667

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?