Du har så rätt Mattias. Vad som helst är möjligt inom litteraturen. Vilken smocka som Jönson riktar mot vissa författare (!). Tack för att du presenterade en för mig ännu oläst författare.