Jag tycker det mest drabbande i boken är när hon skriver: ”(…) det här var ögonblicket när kostnaden skulle betalas, när hyran skulle in. Det här var ögonblicket när han [huvudpersonens bror] insåg hur mycket enklare det vore att gå sin väg: vilken dålig affär det var att byta en hel familj mot en enda syster”. För mig sammanfattar det mycket av vad boken handlar om, det som beskrivs som extremt!