Recension

: Finanskrascher
Finanskrascher: Från kapitalismens födelse till Lehman Brothers Lars Magnusson
2018
Natur och Kultur
7/10

Finanskrascher i historisk belysning

Utgiven 2018
ISBN 9789127145672
Sidor 276

Om författaren

Lars Magnusson är professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet, samt vice-rektor för samma universitet. Han har publicerat en rad böcker, bland annat Sveriges ekonomiska historia, Merkantilism, Teorier om imperialism och Finanskrascher.

Lars Magnusson (foto: Mikael Wallerstedt)
Foto: Mikael Wallerstedt

Sök efter boken

År 2008 drabbades världen av en finanskrasch. Det som började med några enstaka amerikanska banker spred sig snart som en löpeld över hela världen. Krisen blev också betydligt djupare och mer långvariga än många hade förväntat sig. Många kom att uppleva det som att nyliberala ekonomiska teorier, vilka hade dominerat mycket ekonomiskt tänkande under flera decennier, tydligen inte kunde förutspå eller förklara vad det var som hände. Nygamla idéer om att stater borde engagera sig mer i ekonomin fick en renässans, åtminstone tillfälligt.

Men år 2008 års finanskris var långt ifrån den första i historien. Tvärtom, ser vi tillbaka på historien så hittar vi många exempel på olika typer av finanskriser från kapitalismens uppkomst, menar författaren till den här boken, professorn i ekonomisk historia Lars Magnusson. I boken ger han prov på en rad olika kriser genom historien, med start i de medeltida stadsstaterna i Italien, via den så kallade tulpanmanin i Holland under 1600-talet, till mer nutida exempel som börskraschen i USA 1929 som fick konsekvenser i stora delar av världen, eller Asienkrisen på 1990-talet.

Kriserna som Magnusson beskriver kan ha mycket olika karaktär; det handlar om spekulationsbubblor där alla aktörerna kanske inte alltid förstår sig på de nya finansiella instrument som handlas med (som under tulpanmanin eller finanskrisen 2008). Det handlar också exempelvis om spekulationsvågor mot fasta valutor, eller överbelånade stater som inte längre klarar av sina avbetalningar.

Magnusson inleder boken med att diskutera begränsningarna i flera av de mest kända ekonomiska teorierna om varför finanskriser uppkommer. Och just detta att finanskriser kan ha så olika karaktär, vilket Magnusson illustrerar väl i boken, gör förstås att det förefaller svårt att finna någon eller några universallösningar för hur man kan motverka att de uppkommer, eller ha verksamma verktyg att ta till om de ändå skulle göra det. Just skildringen av denna mångfald är nog den största behållningen av den här boken, och kan i bästa fall förebygga allt för förenklade lösningar på komplexa problem.

Ändå känns bokens avslutande kapitel – med titeln ”Går bubblor att undvika?” – ganska otillfredsställande. Författaren argumenterar här nämligen bara för att man kan betrakta den frågan på väldigt olika sätt, utan att själv egentligen sätta ned den egna foten eller ge konkreta förslag på hur eller vad som eventuellt skulle kunna göras. Det känns lite som en förspilld chans att författaren inte i högre grad utnyttjar möjligheten att analysera de olika typerna av finanskriser komparativt, och diskutera om inte olika typer av kriser på finansmarknaderna hade kunnat motverkas eller åtgärdas på olika vis.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2018-05-26 00:00 / Uppdaterad: 2018-05-25 07:10

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #7352

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?