Krönika

Nordiska friheten enligt mig

Ta bort ordet Nordiska. Tack.

Jag har fått växa upp i ett Sverige, född av finska invandrare, där människor i min närmaste omgivning strävar efter att ta gemensamt föräldraansvar. Ansvarskänslan har också tagit sig uttryck i föreningsliv, granngemenskap och en hållning med kärnbudskapet: Jag bryr mig om min omgivning.

Under studieåren försökte lärarkåren bringa förståelse för hur förutsättningarna kan skilja sig mellan kvinnor/män, olika generationer och varierande åskådningar. Jag och mina närmaste studiekamrater kände trygghet och vi kunde debattera utan rädsla.

Inom hälsovården har jag mötts av synen att alla människor har rätt att bestämma över sin egen kropp. Jag tänker främst på rätten till abort, som i mina ögon är icke förhandlingsbar. Någonting skär sig inuti mig, när jag råkar höra övertygade abortmotståndares argumentation som innebär att kvinnor inte har rätt till sin egen kropp.

Min släktbakgrund har medfört att jag under lång tid sett hur samhället byggts upp i grannlandet Finland. På senare år i mitt yrkesverksamma liv har jag fått ökad insyn också i grannländerna Norge, Danmark och Island.

Nordiskt samhällsbygge i modern tid är inte att ställa grupp mot grupp. Eller att demonstrera med förakt som drivkraft. Mina släktingar och vänner är av olika härkomst och gillar kvinnor och män som de själva vill. Nu är många rädda. Jag vet att Nordens länder präglas av samarbete och respekt för landets medborgare och besökare.

Därför önskar jag att en viss organisation tar bort ordet Nordiska ur sitt namn. Tack.

Lena Nöjd

Publicerad: 2017-09-23 00:00 / Uppdaterad: 2017-09-20 09:04

Kategori: Krönika

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?