Recension

: Mera arbetsglädje
Mera arbetsglädje: Att utveckla och stärka arbetslusten Bosse Angelöw Eva Lindén (illustratör)
2015
Natur & Kultur
8/10

Vinna-vinna på jobbet

Utgiven 2015
ISBN 9789127143463
Sidor 228

Om författaren

Bosse Angelöw är docent, socialpsykolog och konsult . Han har skrivit en rad böcker om organisationsutveckling, ledarskap och mental träning.
Bosse Angelöw Foto Tommy Durath.

Sök efter boken

I en lista över länder med högst arbetsglädje i världen kommer Sverige bland de tio främsta på plats nio ( högst ligger Mexico). Hela 89% trivs på jobbet i Sverige, ändå finns nästan en miljon som vantrivs. I en annan undersökning svarade närmare hälften av de tillfrågade svenskarna (ett tusental) att de vill byta jobb på grund av dåligt ledarskap. Med tanke på att höga chefslöner ofta motiveras med hög förmodad kompetens, är detta intressanta siffror. Främsta anledningen till vantrivseln är dåligt stöd från chef, lågt medbestämmande och brist på utvecklingsmöjligheter. Ökad stress spelar också en stor roll.

Om detta kan man läsa i Bosse Angelöws synnerligen utförliga bok om arbetsglädje. Men vad är då arbetsglädje? Ganska omgående i bokens inledning får vi vi en definition och författaren poängterar att ordet kan ha flera valörer, till exempel flow, glöd, engagemang eller varför inte passion.

Jag vill understryka att arbetsglädje inte handlar om att ha kul på jobbet och där det roliga består av att samtala och skämta med arbetskamrater samtidigt som viktiga arbetsuppgifter och kunder (brukare, patienter, gäster, elever) glöms bort (egen- och personalfokus).
Den verkliga arbetsglädjen, som jag skriver om här, handlar om den tillfredsställelse vi upplever när vi genomför olika arbetsuppgifter och är inriktade på att tillgodose kundens önskemål och behov (kundfokus).

Det råder ingen större brist på böcker om ledarskap och organisationsutveckling. Bosse Angelöw har själv producerat flera titlar i ämnet och om närliggande områden. Att koppla organisationsutveckling till arbetsglädje, eller som titeln här föreslår – arbetsglädje till framgångsrika och effektiva organisationer – är det dock färre böcker som gör. Här tas dessutom ett helhetsgrepp där inga kuggar mellan medarbetare och chef lämnas därhän. Sålunda finns kapitel som riktar sig särskilt till medarbetare respektive chefer. Varje avsnitt följs av frågor för reflektion och diskussion. Det gör boken till ett praktiskt verktyg för hela arbetsplatsen.

Som medarbetare kan man till exempel skriva listor över bra situationer, belöna sig själv då något fungerat bra eller ägna sig åt positivt självprat. På jobbet kan man också införa ”arbetsglädjerepresentanter”. Det är säkert bra, men jag tänker i mitt stilla sinne att många arbetsplatser redan kämpar med att få tiden att räcka till för andra viktiga aktiviteter utöver själva jobbet – skyddsronder, hjärt- och lungräddning, brandutbildningar, frågor om säkerhet, friskvårdssatsningar med mera. Att få tiden att räcka till för både jobbets kärna och för det som påverkar dess utövande, blir allt svårare. Hur hittar man balansen? Kanske hänger allt på ett strukturerat trivselarbete som tillåts genomsyra hela arbetsplatsen?

Lite konstigt känns det att formalisera något som i så mycket utgår från personers egen lust och drivkraft som att fika och luncha med kollegor, att fira framgångar eller att göra något kul efter jobbet. Men boken kan användas som en katalog av möjligheter, det gäller att hitta rätt råd för just sin egen arbetsplats eller sin egen jobbsituation.

Som ett mantra boken igenom slås arbetsglädjens gynnsamma effekter fast på effektivitet, produktion, ekonomi och personlig hälsa. Vi får ta del av konkreta exempel från organisationer och företag vilket ger en välbehövlig botten och tyngd åt resonemangen. Det visas bland annat i exempel från Kramfors och Piteå kommuner. I Kramfors har man bland annat satsat på gemensam utbildning och infört olika åtgärder för att skapa en rimlig arbetsbelastning. I Piteå har städenheten minskat sjuktalen från 18% till 4-5%. Orsaken till den anmärkningsvärda förändringen är ökat personalinflytande, ansvar och delaktighet, det vill säga ökad arbetsglädje.

Nyckelord för ett bra ledarskap lyfts fram, det handlar om tydlighet, kommunikation, förtroende, medbestämmande och tillgänglighet. Trevliga kollegor kommer också högt på listan för att trivas på jobbet. I avsnittet Vad är en god kollega? nämns egenskaper som hjälpsam, pålitlig, social, lösningsfokuserad och motiverad. Grejen är väl att för att få trevliga kollegor, måste man själv vara en.

Trots en del upprepningar och i mitt tycke uppenbara påståenden, är detta en riktigt bra handbok, som förutom fakta, strukturerade modeller, övningar och metoder, också innehåller verktyg för självhjälp och avstressning.

Airi Palm Borden

Publicerad: 2015-11-27 00:00 / Uppdaterad: 2015-11-26 01:15

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #6363

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?