Jag hade också svårt med tidskulissen! Den är inte tillräckligt bra beskriven så man tappar bort sig hela tiden.

Jag gillade beskrivningen av systerrelationen och framför allt av Aoifes stora ”hemlighet”.