Recension

: De ondas kloster
De ondas kloster P. C. Jersild
2003
Albert Bonniers förlag
7/10

Forntida fanatism

Utgiven 2003
ISBN 9100101400
Sidor 224

Om författaren

pcjersild
Foto: Sara Mac Key

Per Christian Jersild föddes 1935 i Katrineholm. Fadern var redaktör. 1962 blev han med. lic. 1973 blev Jersild belönad med SvD:s litteraturpris och 1981 med Litteraturfrämjandets stora romanpris. Han har verkat som läkare främst inom psykiatri och socialmedicin men från 1977 är han författare på heltid. I sitt författarskap har han ofta använt grepp från fantastik eller science fiction.

Sök efter boken

P. C. Jersild är en produktiv författare som skriver om vitt skilda ämnen men alltid med en omisskännlig stil och ständigt återkommande teman. Jag skrev min första högskoleuppsats om hur han förhåller sig till sina medicinska kunskaper i sina böcker. Även i denna bok finns många medicinska detaljer och ingående beskrivningar av symtom och sjukdomar, men det är historiska skeden som står i fokus. Boken kan ses som ett inlägg i både en debatt om fundamentalism och om vetenskapens roll i samhället.

De ondas kloster är uppdelad i två delar, en forntida del och en framtida del. I den första delen befinner vi oss i Stockholm omkring 1200 och i den senare delen i en framtida arkeologisk utgrävning på Skeppsholmen.

Boken inleds med att tre tysta män kommer vandrande till det forntida Stockholm. Det är ett Stockholm som ännu inte riktigt formerat sig till en stad utan mer är en handelsplats och en genomfartsled för dem som vill komma längre in i Mälardalen. Männen blir till en början betraktade med skepsis. Men så inträffar något som får det att verka som att de blir räddade till livet av en gudomlig makt, vilket får folk att se dem som gudomliga män. De fortsätter sitt liv i tystnad och får vara i fred på den ö där de bosatt sig. Människor kommer över vattnet med presenter för att få förbön, och munkarna, som egentligen vill vara i fred, vet inte riktigt hur de ska bete sig. Deras religiösa övertygelse är att man inte kan komma till Gud genom att sträva efter Gud, men hur lyckas man med det?

I första delen får vi också fem korta berättelser om pojkar med olika bakgrund som på olika sätt råkar illa ut och som blir omhändertagna av munkarna. Dessa berättelser ger skönlitterärt historiska inblickar i hur det kan ha varit att leva i Sverige runt 1200-talet. Under denna tid streds det både om religiös och profan makt. Olika släkter slogs om makten i Sverige och asatron var inte helt utbytt mot katolicismen.

I bokens andra del får vi följa en liten arkeologisk konsultfirma när de efter en kyrkobrand får i uppdrag att gräva ut en del av Skeppsholmen, den plats där munkarna en gång hade sitt kloster. Lager för lager kommer vi från nutidsperspektiv fram till vad som egentligen hände där i munkarnas kloster.

Det är en spännande roman som ger skönlitterära inblickar i en tid som vi inte vet så mycket om. Boken passar både historie- och samtidsintresserade.

Cecilia Bergman

Publicerad: 2014-03-22 00:00 / Uppdaterad: 2014-03-15 16:11

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #5607

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?