Recension

: Ojämlikhetens nya geografi
Ojämlikhetens nya geografi: Texter om stadens och rummets förändringar i den globala kapitalismen David Harvey
2011
Atlas
7/10

Kapitalismen under lupp

Utgiven 2011
ISBN 9789173899291
Sidor 203

Om författaren

David Harvey (född 1935) är professor i geografi och antropologi vid City University of New York. Bland hans böcker finns bland andra Explanation in Geography (1963), Social Justice and the City (1973), The Limits to Capital (1982) och The Enigma of Capital and the Crisis of Capitalism (2010). På svenska finns förutom Ojämlikhetens nya geografi (2011) även Den globala kapitalismens rum (2009).

Sök efter boken

Under senare år har den amerikanska kulturgeografen David Harvey blivit allt mer populär i akademiska kretsar. Kanske är det i synnerhet hans försök att analysera vår samtid ur ett marxistiskt perspektiv som gjort honom så populär. Harveys marxism är nämligen inte bara en dogmatisk tillämpning av ortodox marxism, utan ett nytt försök att låta sig inspireras av den marxistiska skolans grundläggande insikter för att på så sätt förstå den moderna kapitalismen. Den här boken är en antologi – redigerad av Fronesis-redaktörerna Anders Lund Hansen och Magnus Wennerhag – som försöker ge en introduktion på svenska till David Harveys produktion. Här samlas därför några av de centrala texter som Harvey skrivit på olika teman.

Som den geograf han är, så spelar självklart rummet en central roll för analysen av kapitalismen. I den första av bokens fyra artiklar försöker Harvey därför problematisera vår förståelse av rummet. Men rummet måste också förstås i en historisk kontext, som rum-tid, vilket även behandlas i bokens texter. För Harvey är i synnerhet staden av central betydelse för att förstå den moderna, globala kapitalismens framväxt. Kampen om stadens rum blir därför en av de centrala frågeställningarna han behandlar i många av sina arbeten, vilket också framgår av denna antologi.

Det torde inte vara överraskande att Harveys analys i grunden är mycket politisk. Urbaniseringsprocessen under kapitalismen är inte – men skulle dock kunna bli – emancipatorisk. För att bli det krävs det dock ett handlande politiskt subjekt som gör stadens tid-rum till en central politisk fråga. Harvey föreslår därför att ”rätten till staden” borde bli ett slagord för en modern, anti-kapitalistisk social rörelse. Det är främst på det här området jag hade önskat mig mer av denna antologi: det känns som att det saknas en analys eller diskussion av hur en sådan rörelse verkligen skulle kunna tillämpas i praktiken för att kunna utmana kapitalismens grundläggande strukturer.

Man ska inte föreställa sig annat än att Harvey skriver akademisk prosa. Det är därför inte alltid helt lättillgängliga texter om man inte redan är inkörd i den sortens litteratur. För den hugade läsaren väntar dock en utmanande tankevärld, oavsett om man håller med Harvey eller inte.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2011-08-28 00:00 / Uppdaterad: 2011-08-28 00:02

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #4281

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?