Recension

: Slaveri – forntiden till renässansen
Slaveri – forntiden till renässansen Dick Harrison
2006
Historiska Media
9/10

Imponerande om slaveriets historia

Utgiven 2006
ISBN 9185057819
Sidor 575

Om författaren

Dick Harrison (född 1966) är professor i historia vid Lunds universitet och författare till ett 30-tal böcker. 2000 fick han Augustpriset för Stora döden. 2007 debuterade han som skönlitterär författare med den historiska romanen Ofärd. Harrison har också agerat programledare för historiska teveprogram, vunnit På spåret flera gånger och skrivit mängder av tidskriftsartiklar och blogginlägg.

Sök efter boken

Dick Harrison har tidigare huvudsakligen ägnat sig åt europeisk medeltidshistoria. I den här tjocka boken, som dessutom utlovas vara den första delen i en serie om tre band, tar han sig istället an slaveri – i alla dess skepnader och varianter, ur ett globalt och långsiktigt perspektiv. Det är en bra introduktion och lättläst översikt, som inte kräver några särskilda förkunskaper.

I denna första del får vi följa utvecklingen allt från de första historiska källor som talar om slaveri – från de antika samhällena i tvåflodslandet – fram till renässansen. Boken skildrar såväl vad slavar har tvingats arbeta med, som vägar in och ut ur slaveriet och samhällenas syn på slaveri. Kombinera detta med Harrisons skildringar av slavuppror och personliga öden, i den mån sådana finns att tillgå, så har man en mycket god täckning av det mesta som rör frågan om slaveri.

Harrison betonar många gånger den stora kontinuitet och likhet som i allmänhet finns över många eller till och med alla kulturer, i synen på och exploateringen av slavar. Exempel på det är hur i princip alla samhällen alltid har använt sig av husslavar av olika slag för att passa upp och betjäna slavägarna, eller den vitt utbredda användningen av slavar inom jordbruks- och gruvnäringar. Men samtidigt tar Harrison också upp många av de specifika kulturella särdrag som olika samhällen har haft i förhållande till slaveri. Exempel på det är om slavarna har varit främlingar (exempelvis krigsfångar från andra kulturer) eller av samma folkgrupp som slavägarna, eller vilken social status slavarna har haft. I det antika Kambodja sågs slavar exempelvis som en föraktad grupp, medan mamlukerna i arabvärlden var en grupp slavar som kom att få hög status och betydande makt i samhället.

Den geografiska täckningen är god – slaveriet inom kulturer från såväl Europa och Afrika som Asien finns med i denna första del. Europeiska kulturer får förvisso något större utrymme än andra, något Harrison förklarar dels med att han (självfallet) inte kan tillgodogöra sig forskning på alla världens språk, dels med att forskningen om exempelvis Asien än så länge är mycket eftersatt. Trots dessa svårigheter får man konstatera att författaren gör ett mycket bra arbete med att sammanställa den forskning som ändå finns. Jag kan förstås tycka att det är synd att Harrison döper kapitlen om Europas forntid efter kronologisk ordning ("Antiken" respektive "Medeltiden"), medan kontinenterna om icke-europeiska kulturer däremot döps efter religionen eller regionen ifråga ("Islam", "Afrika" respektive "Asien"). Eftersom det globala perspektivet ändå är så gott, är det en helt onödig släng av eurocentrism som en vaken förlagsredaktör lätt borde ha kunnat rensa bort. Den enda kontinent som inte tas med är alltså de pre-columbianska, amerikanska kulturerna. Något förvånande är därför att Harrison inte ens kommenterar att han inte tar upp det antika Amerika – beror det på att det inte fanns något slaveri att tala om där eller, mer troligt, brist på källor?

Även om det här populärvetenskapliga verket främst är en historisk skildring, utan särskilt mycket teoretiserande, så polemiserar Harrison i någon mån framförallt mot klassiska marxisters tolkning av slaveri. Ekonomisk exploatering har i och för sig varit en helt avgörande faktor bakom mycket slaveri – Harrison framhåller exempelvis den täta kopplingen mellan storskaligt slaveri och jordbruksplantager (inte minst av vad som senare kommer att kallas "kolonialvaror", som exempelvis socker). Men samtidigt har många slavar ofta tvingats utföra arbetsuppgifter som inte har givit någon ekonomisk vinning åt slavägaren (exempelvis som uppassare eller sexslavar), utan snarare har varit en lyx. Det avgörande för att förstå slaveriet, menar Harrison, är istället att förstå frågan om makt: maktrelationen mellan slavar och slavägare, och maktrelationer i samhället i bredare mening.

En sak är säker: jag är klart imponerad av Harrisons sammanställning om slaveriets historia. Det är en både välskriven och förhållandevis lättläst forskningsöversikt som framgångsrikt greppar över ett mycket stort ämne. Vi får hoppas att de kommande delarna av trilogin håller samma goda klass.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2006-11-19 00:00 / Uppdaterad: 2006-11-19 00:00

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #2267

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?