Recension

: Slaveriets historia
Slaveriets historia Dick Harrison
2015
Historiska media
9/10

Den ständigt närvarande ofriheten

Utgiven 2015
ISBN 9789175451749
Sidor 441

Om författaren

Dick Harrison (född 1966) är professor i historia vid Lunds universitet och författare till ett 30-tal böcker. 2000 fick han Augustpriset för Stora döden. 2007 debuterade han som skönlitterär författare med den historiska romanen Ofärd. Harrison har också agerat programledare för historiska teveprogram, vunnit På spåret flera gånger och skrivit mängder av tidskriftsartiklar och blogginlägg.

Sök efter boken

Vad får du för bilder i huvudet när du hör begreppet ”slaveri”? Jag tror att de allra flesta, liksom jag själv, först och främst tänker på slavskepp från Afrika, amerikansk söder, bomullsplantager och något vedervärdigt som är avskaffat. Men slaveri har förstås alltid funnits och kommer förmodligen alltid finnas i en eller annan form.

Dick Harrison inleder sin bok med att konstatera att begreppet och företeelsen slaveri är något som alla är negativt inställda till:

Däremot tänker vi sällan på hur slaveri uppstod eller när och var det skedde. Att vi sällan grubblar över dylika ting beror på att vi tar slaveriet för givet. Slaveriet behöver inte förklaras; det är en statisk form för allmän mänsklig vedervärdighet som vi nöjer oss med att i moraliskt nit fördöma och bespotta. Men då gör vi slavarna en björntjänst. Endast genom att noga granska systemet och spåra dess historia bakåt genom seklerna har vi en rimlig chans att göra skillnad, att leverera nyttig kunskapskommunikation till de män och kvinnor som arbetar hårt för att utrota det slaveri som ännu blomstrar.

Den granskningen har Harrison tagit sig an. Han har skrivit en trilogi i ämnet som utkom 2006-2008. Slaveriets historia är en omarbetad och förkortad version av denna trilogi. I en faktaspäckad genomgång tar Harrison sina läsare med på en resa i ofrihetens historia från forntiden till idag. Ibland är genomgången mer översiktlig men ibland detaljstuderas en händelse eller ett fenomen, och på så vis träder verkliga människor ur historien fram och gör det mer levande för mig som läsare.

Slavar har funnits i alla tider. Man har blivit slav därför att man blivit tillfångatagen i krig eller för att man varit för fattig för att betala sina skulder. Andra föds till slavar eller säljs som slavar. Slavarna kan skaffas för att bli allt från jordbruksarbetare till konkubiner. De kan också vara rena statussymboler för sina ägare. Det gemensamma för alla är ofriheten: att man är ägd av någon. Ofriheten innebär dock inte alltid att man står lågt i rang, vilket mamlukerna är ett exempel på: de var soldater med högt anseende. Det islamiska systemet med mamluker växte fram under 800-talet och innebar att härskare köpte slavar redan som barn och tränade dem i det militära. På det sättet skaffade de sig mer lojala soldater. Lojaliteten varade dock inte i flera generationer och till slut förvandlades den lojala armén av mamluker till fiender som gjorde uppror mot sina ägare. Uppror är vanligt förekommande i slavsamhällen och boken visar flera prov på både lyckade och misslyckade försök till frigörelse.

Slaveriet är nära kopplat till ekonomiska system, handelsrelationer och krig. Men Harrison gör en poäng av att det framförallt handlar om makt. Slaveri handlar om att se ned på andra människor, att förakta de svaga, de fattiga och de som ser annorlunda ut. Att slaveriet passat så bra in i olika historiska ekonomiska system har främst att göra med att det är så socialt anpassningsbart.

Cecilia Bergman

Publicerad: 2015-07-29 00:00 / Uppdaterad: 2015-07-28 10:23

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #6203

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?