Recension

: Dispatches from the people’s war in Nepal
Dispatches from the people’s war in Nepal Li Ornesto
2005
Pluto press
3/10

Inbördetskriget i Nepal

Utgiven 2005
ISBN 0745323405
Sidor 256
Språk Engelska

Om författaren

Li Ornesto är aktiv i den amerikanska (maoistiska) organisationen Revolutionary Worker.

Sök efter boken

Sedan 1996 råder inbördeskrig i Nepal. En maoistisk gerilla bedriver ett allt mer framgångsrikt krig mot den monarkistiska regimen. Kungen, som nyligen har återtagit all makt i sin hand genom en kupp, har förbjudit all positiv nyhetsrapportering om gerillan – och omvänt all negativ rapportering om de kungliga styrkorna. Det är därför kanske inte så förvånande att det finns få journalister som har skrivit om konflikten ur ett annat perspektiv än regimens.

Den amerikanska journalisten Li Ornesto besökte dock gerillan, och reste under en tid runt med dem, för att lära sig mer om deras syn på konflikten. Den här boken är ett resultat av den resan. Det känns dock lite konstigt att den publiceras först nu, eftersom resan företags för sex år sedan – vid en tid då gerillan ännu var under uppbyggnad. Har inte mycket hänt sen dess, som förändrat situationen?

Boken består i väldigt hög utsträckning av intervjuer med olika militära företrädare för gerillan. Lite märkligt – men något som väl främst speglar författarens politiska åskådning – är att det inte verkar ställas några kritiska frågor. Det gör de intervjuerna mindre intressanta.

Det värde man kan få ur den här boken är istället de – tyvärr relativt få – intervjuer med vanliga bönder som Ornesto möter i de gerillakontrollerade områdena. Men det är svårt att veta hur stor tillit man kan sätta till dem – är intervjuerna representativa? Eller får Ornesto bara träffa de som gerillan vill att hon ska träffa?

En partsinlaga således. Vilket kanske kan behövas som motvikt till den nepalesiska kungens rapporteringsförbud. Men det kunde ha gjorts betydligt bättre än så här.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2005-03-11 00:00 / Uppdaterad: 2009-10-19 10:42

Kategori: Recension | Recension: #1554

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?