[...] “Kan ett krig någonsin bli rättfärdigt? Under vilka omständigheter är det i så fall rätt att gå ut i krig? Och vad har man rätt att göra om man väl är indraget i ett krig? Det är de frågorna som utgör fokus för den här boken. Henrik Syse, forskare vid norska fredsforskningsinstitutet PRIO, försöker på bokens dryga 200 sidor avhandla de här frågorna, kanske främst för en lekmanna-publik…” Läs mer [...]