Recension

: American environmental history
American environmental history Louis Warren
2003
Blackwell publishing
6/10

USA:s miljöhistoria samlad

Utgiven 2003
ISBN 0631228640
Sidor 359
Språk Engelska

Om författaren

Louis Warren är professor i historia vid University of California, Davis, USA. Han har tidigare skrivit boken ”The hunter’s game” (1999), om jakt och skyddet av vilt i USA.

History dept – Louis Warren – Författarens egen hemsida, extremt kortfattad.

Sök efter boken

Under hela vår historia har vi människor påverkat och påverkats av vår omgivning, vår miljö. Studiet av detta område, miljöhistoria, har under senare år fått allt större utrymme på olika universitet, kanske framförallt i västvärlden.

I den här antologin har historieprofessorn Louis Warren samlat en rad viktiga och skolbildande uppsatser för att förstå den amerikanska miljöhistorien. Här ingår bland annat ett utdrag ur William Crosbys mycket uppmärksammade bok Den ekologiska imperialismen och bidrag från nestorn på området miljöhistoria – William Cronon.

Artiklarna tar upp allt från huruvida de amerikanska indianerna levde på ett uthålligt vis och – vad författarna till de artiklarna menar – myten om det naturliga paradiset som rådde i USA innan den vita mannens ankomst, till den samtida miljödebatten och vart den är på väg. Det bör alltså nämnas att med ”amerikansk miljöhistoria” förstår redaktören just enbart USA:s miljöhistoria. En avgränsning som är mycket tråkig eftersom det hade varit intressant med jämförande studier länderna emellan.

När vi når 1900-talet kommer allt mer av bokens fokus läggas på debatten om miljöfrågor, och inte själva miljötillståndet. Det är förstås en viktig aspekt att täcka in i en antologi om miljöhistorien, men jag saknar i hög grad dock artiklar som i ett historiskt perspektiv analyserar den faktiska miljösituationen – bortom den dagsaktuella miljödebatten som fördes.

Akademiska artiklar varvas i boken med utdrag ur källor som är samtida till det område en artikel behandlar. Ibland kan de här utdragen kännas tämligen lösryckta ur sitt sammanhang, och inte tillföra särskilt mycket till boken. De stör åtminstone inte, men det gör däremot redaktörens ingresser. Här förklarar Warren varför artikeln eller källan är inkluderad i boken – och kommer med tips för vad man bör observera eller tänka på under läsningen. Men de här tipsen och frågeställningarna är ofta av så självklar natur att det känns som om han skriver läsaren på näsan.

I sin helhet en läsvärd antologi för den som är intresserad av ämnet, men för en publik utanför USA har den sina klara begränsningar. De riktigt läsvärda artiklarna går nämligen alla att återfinna på andra håll, och då i oförkortat format.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2004-07-23 00:00 / Uppdaterad: 2009-12-07 12:25

Kategori: Recension | Recension: #1272

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?