Recension

: Government by the gun
Government by the gun Robbie Robertson
2001
Pluto press
6/10

När rasismen tar över

Utgiven 2001
ISBN 1864031395
Sidor 169
Språk Engelska
Medförfattare William Sutherland

Om författaren

Robbie Robertson är är professor i historia vid La Trobe University, Australien, och har tidigare varit verksam vid University of South Pacific, Fiji. Han har tidigare skrivit flitigt om Fiji. William Sutherland var rådgivare åt Fiji’s före detta premiärminister, Timoci Bavadra, men är nu generalsekreterare för South Pacific Forum.

Sök efter boken

Den samhällsintresserade, som dessutom har gott minne, kan måhända dra sig till minnes medias rapportering om statskuppen på Fiji år 2000. Som en hastig virvelvind drog det in i svenska medier, för att lika snabbt försvinna ut ur fokus och inte rapporteras om.Vad var det egentligen som hände där på Fiji? Och varför? Vad har hänt sedan dess? Det är frågor som behandlas i den här boken.

I grunden för analysen ligger frågan om etnisk tillhörighet. På ön finns det två huvudsakliga etniska grupperingar; dels ”inhemska” fijianer, och dels fijianer som härstammar från Indien. De senare har bott på Fiji under mycket lång tid, men betraktas av de ”inhemska” fijianerna likafullt inte som ”äkta”.

Motsättningarna mellan ursprungsbefolkningen och de av indisk härkomst förstärktes under den brittiska kolonialismen, och har sedan dess aldrig lösts. Och det var också det som kom att utgöra grunden för statskuppen år 2000.

När en indisk president hade valts, som inte ville dela makten med partier som representerade den fijianska ursprungsbefolkningen, fick delar av ursprungsbefolkningen nog. Under ledning av ett litet elitgarde (Counter Revolutionary Warfare Unit) och en privat affärsman (George Speight) inleds en statskupp, som i praktiken visar sig vara synnerligen dåligt planerad. Kaos utbryter, och beväpnade gäng börjar terrorisera civilbefolkningen – främst personer av indisk härkomst.

Många av de instanser som kuppmakarna trodde sig kunna få med på tåget (exempelvis militären och polisen) ställer sig i praktiken neutrala – man gör inte mycket för att hindra kuppen, men man stödjer den inte heller. Och militären går till slut också in och avsätter kuppmakarna från deras position (men fullföljer det då inte genom att återinsätta den valda presidenten…).

Kuppen misslyckas alltså denna gång. Men oroligheterna fortsätter, och än idag är grundproblemen om etnisk tillhörighet inte att betrakta som lösta. Kommer något liknande att kunna hända i framtiden?

Textutdrag (Visa/göm)

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2003-07-04 00:00 / Uppdaterad: 2011-01-29 21:16

Kategori: Recension | Recension: #789

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?