Recension

: Nordens gudar och myter
Nordens gudar och myter H R Ellis Davidson
2001
Pan
7/10

Mytologi på allvar

Utgiven 2001
ISBN 9172631708
Orginaltitel Gods and Myths of Northern Europe
Översättare Bengt G Söderberg

Om författaren

Hilda Roderick Ellis Davidson är religionshistoriker och har specialiserat sig på de germanska och Nordeuropeiska gudavärldarna. Bland tidigare verk kan nämnas ”Myths and Symbols in Pagan Europé” och ”The Lost Belifs of Northern Europé”.

Sök efter boken

Det är tre saker som gör att Nordens gudar och hjältar är läsvärd och lärorik.

Den första och kanske viktigaste är att författaren tar dessa gudar och hjältar på allvar och, trots att det är omöjligt att helt fjärma sig från samtiden, inte försöker pressa in dem i någon sorts nutida mall. De har spelat en roll, i många fall avgörande, i människors vardag. Människor precis som vi, av kött och blod, med samma typ av känslor. Det som för oss alldeles för lättvindigt klassas som spännande och roliga sagor var alltså något mycket mer för den tidens människor. Davidson menar att de har massor att berätta om tidsströmningar, civilisationens uppbyggnad, ja praktiskt taget hela samhället och även de svåråtkomliga mentaliteterna.

Det andra är att Davidson försöker ge oss en så ”sann” bild som bara är möjligt. Visst blir det i många fall antaganden som ligger till grund för många av slutsatserna, men i denna bok är de så pass gott underbyggda som man kan begära av en studie där källorna är så pass få och svårtolkade.

Den viktigaste kunskapsbrunnen att ösa ur är naturligtvis de isländska skrifterna, Eddan, Den poetiska Eddan och de isländska sagor upptecknade under 1200-talet. Snorre Sturlason har i och med sitt arbete en central roll i hur vi har tolkat och tolkar sammanhangen. Problemet med det är, enligt Davidson, att allt vi tilldelas genom Snorre är filtrerat genom kristendomen vilket inte borgar för en rättvis bild. Hon menar att det är p.g.a. Snorre som vi ofta anar en humoristisk underton i myterna som antagligen saknades under de tider då historierna ännu var ”levande”. Detsamma gäller även övriga kristna nedtecknare som exempelvis Saxo Grammaticus. Det behandlade källmaterialet i boken innefattar också de arkeologiska lämningar som kan hjälpa till att bilda någon form av enhet, vilket är bra, nödvändigt.

Den tredje och kompletterande biten är det breda uppslaget. Det handlar inte bara om att räkna upp de vanligaste myterna om Tor och Oden. De får visserligen ett proportionerligt utrymme. Tillsammans med Frej var de gudarna som verkar ha utgjort störst inverkan på det dagliga livet. Men alla de andra asarna, vanerna, jättarna och hjältarna i berättelserna får också en rejäl genomgång. Och det som kanske är det mest spännande av alltihop är den släktskap som den nordiska mytologin uppvisar med andra föreställningar bl.a. den grekiska. Davidson menar att kontakterna folk emellan självklart bidragit till denna släktskap men att det viktigaste för själva utformningen av en mytologi är de sociala förutsättningar som föresvävat dåtidens människor. En sorts växelverkan mellan socialt och ideologiskt alltså.

Per Warmark

Publicerad: 2001-10-22 00:00 / Uppdaterad: 2015-02-26 11:21

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #357

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?