Efter att ha läst Helen Egardts bok ”Julens symboler” (Dialogos förlag, 2015) slås jag av att det uppenbarligen går att skriva och sälja vad som helst, utan något krav på vederhäftighet eller källkritik. I långa stycken är framställningen ett fritt fabulerande, med orimliga tillskrivna symboliska bakgrunder till julfirandet. Källhänvisningar saknas helt, vilket ytterligare befäster karaktären av fri fabulering. Ett paradexempel på en bok som aldrig skulle ha skrivits, och aldrig tryckts.
Tuve Skånberg
Disputerade 2003 vid Lunds universitet på en avhandling om kristna symboler och deras historia, ”Glömda gudstecken”.