Etikett

Henry David Thoreau

2006-04-02

Fadern, sonen och den heliga motorcykeln Sven Lindqvist
Recension
2006-04-02 00:00
David Enemar
1

Allt som kan uttryckas i ord, kan uttryckas i liv. Där har vi Sven Lindqvist essästil fångad i en kort mening. Allt han läser söker han att koppla till sitt eget eller andras liv; att skriva om det lästa kan bara uttryckas på det sättet. Citatet är från Thoreau och Lindqvist använder det själv i […][...]

2005-04-16

Mardrömmen Kenzaburo Oe
Recension
2005-04-16 00:00
Ella Andrén
1

Fågels hustru håller på att föda deras första barn. Fågel köper Afrika-kartor. Att resa till Afrika är hans stora dröm, en dröm han nu ser glida längre och längre ur räckhåll. Den klastrofobiska känslan förstärks ytterliggare när barnet föds med en deformerande hjärnskada. Läkarna menar att barnet antagligen kommer att dö och Fågels liv uppgår […][...]

2003-08-29

Stillness Richard Mahler
Recension
2003-08-29 00:00
Klas Rönnbäck
1

Henry David Thoreau bosatte sig på 1840-talet en tid ute i skogen för att komma tillbaka till naturen och leva medvetet. Resultatet blev bland annat den idag klassiska boken Skogsliv vid Walden. Richard Mahler försöker, över 150 år senare, upprepa detta. Han reser i och för sig inte till Walden, utan till Tusa-bergen i New […][...]

2001-11-18

Frihetens rike - om det roliga Anders Ehnmark
Recension
2001-11-18 00:00
Lucas Forsberg
0

Det finns utopier av olika slag, skriver Anders Ehnmark i förordet till sin nya bok. Onda och goda. De onda stakar ut den enda vägen medan de goda försöker visa på vägskälen. Inspirationen till detta hämtar Ehnmark hos Marx diskussioner om skillnaderna mellan Nödvändighetens och Frihetens rike. Uppenbarligen handlar boken om det senare. I Frihetens […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?