För att kunna tolka ett diagram måste man ange vilken axel som är funktionsaxeln. Detta saknas på samtliga diagram och boken ”Vår Ekonomi” är därför en PEDAGOGISK katastrof! Däremot är det naturligtvis mycket intressant hur man förr genom priset kunde styra marknaden.