Hihi. Läkarna stod mållösa? Inte mål i mun, inget att äta och utan något mål att sträva mot…?