Recension

: Bli rik på aktier
Bli rik på aktier Magnus Alfredsson
1999
Forum
7/10

When in doubt – stay out

Utgiven 1999
ISBN 9137116886
Sidor 152

Om författaren

Magnus Alfredsson är aktiereporter på den ekonomiska tidskiften Privata Affärer.

Sök efter boken

Om du för 20 år sedan satsade 10 000 kr på en kursraket som H&M har du idag drygt 7 miljoner. Har du istället spritt din risk på många olika aktier i en aktiefond har du också fått en strålande avkastning. Om du sparat 400 kr i månaden sedan allemansfonderna infördes 1984 har insatta 75 000 kr vuxit till omkring 450 000 kr.

Med ovanstående uttalande inleds förordet till Bli rik på aktier, ett uttalande som också genomsyrar och sätter riktmärke för de tips som florerar i denna rådgivningsbok. Ponera att du, med guldsked i munnen, föddes för just 20 år sedan. Eftersom dina föräldrar ville vara dig behjälplig med att bygga upp en grund, en trygghet för din framtida välgång och dina eventuella tillkortakommanden, så investerades i en portfölj bestående av allehanda såväl trygga som mer riskabla aktier, för, låt säga, 10 000 pix. Då är du möjligtvis en av de lyckligt lottade, som precis som i exemplet ovan, idag har kunnat kamma hem en nätt liten summa att köpa 1:an i Årsta för. Men om vi stannar upp ett tag och betänker följande: Lekkamraten på dagis, han eller hon hade inte samma grundförutsättningar, utan fick nöja sig med betydligt mer begränsade dopgåvor som sattes in på Sparbankens konto (som förvisso vid den tiden hade en ränta på circus 10%), vilket på sin höjd lett till ett andrahandskontrakt i Botkyrka.

Aktiehandeln har mer eller mindre blivit den nya folkrörelsen, vilket givit många människor möjlighet att på kortare eller längre sikt betydligt förbättra sina livsvillkor, samtidigt som i synnerhet den senaste tidens turbulens på börsen givit många andra en och annan sömnlös natt och distriktsläkaren skrivbordsarbete med utskrifter av Losec och andra livsbejakande preparat.

Boken Bli rik på aktier innehåller mycket information. Och den innehåller bra information. Ingenting har undantagits. Här finns allt: fällor, risker, trygghetsplaceringarna, se upp med de fula fiskarna etc. Vi får lära oss att det viktigaste för en akties kurs är hur lönsamheten för ett företag förväntas se ut i framtiden. Men även hur kurserna styrs; att det viktiga i svensk aktiehandel handlar om exportföretagen, då dessas tunga övervikt i index blir en fråga som handlar om vad som styr exportföretagens kurser; USAmerika. Dollarkursen och ränteläget, som i sin tur beror på inflation och budgetunderskott, är samtliga de grundfaktorer som ger oss kunskap om börsutvecklingen.

För den mer vågade ges råd och förklaringar till vad som gör en aktie riskfylld och hur man bör agera för att minimera dessa risker. För haren på börsen finns även en mer lustfylld portfölj, innehållande de aktier som bedöms vara förenade med relativt låg risk men ändå ge en god avkastning på några års sikt. När skall man då slå till och handla/sälja? Januari är den statistiskt sett bästa månaden på börsen med ett börsgenomsnitt runt 4%, till sommaren uppstår rallyt och ordspråket ”du ska köpa till färskpotatis och sälja till kräftorna” talar sitt tydliga språk. Rysarmånaderna inträffar i augusti-oktober, vilka är de enda månader som i snitt genererar minus.

Men, förväntningar på börsen blir inte alltid infriade. 1994 väcktes mitt första intresse för att bejaka mitt sug för aktiehaussen. TV4 gick ut på börsen och allmänheten fick vara med och ta del av kakan. Gissa om jag kände mig lyckligt lottad, när det visade sig att jag fått tilldelat det maximala antalet poster det var möjligt av få. När väl aktiehandeln satte igång, så ägde jag mina poster i runda slängar 4-5 timmar, för att sedan lösa ut dem med en vinstmarginal på 75%. Känsla. Har de som köpte folkaktiernas folkaktie, Telia, samma euforiska känsla i dagsläget?

På pluskontot för denna grundbok i aktiekunskap står helt klart upplägget att förklara sambanden mellan varför det ibland går bra och ibland riktigt uselt för placerarna. Bäst är sammanfattningen i slutkapitlen som ger tumregler för goda aktieaffärer samt listan på börsens alla bolag med tillhörande webb-adresser. Författaren har även tryckt på riskerna med att ha en börskontakt som gör ojusta påtryckningar, vilket kan leda till att du sedan gör affärer som kanske inte var helt genomtänkta, men som utifrån mäklarens eller rådgivarens synvinkel kan ge honom en synnerligen god avkastning på courtageavgifter. På minuskontot ligger väl främst alla de råd och tips på namngivna aktier som man kanske inte riktigt känner igen utifrån bedömare och analytikers synsätt vid dags dato.

För att återgå till de hormonstinna 20-åringarna i Årsta och Botkyrka: För den som har tid till sitt förfogande, en magkatarr under kontroll, en tjocklek på plånboken som gör att det kan vara lite kul att testa marknaden och där långsiktighet i sparande och placeringar känns ok, är säkerligen aktiehandeln ett lyckat koncept. Det som avmattar folkligheten i rådgivningsböcker som denna och rörelsen i stort, är dock det faktum att det behövs kapital, och att det tar tid att bygga upp ett kapital utifrån det kapital man behöver. Lasse Kronér: kör du superchansen på lördag?

Camilla Wennerström

Publicerad: 2001-04-19 00:00 / Uppdaterad: 2011-02-10 22:30

Kategori: Recension | Recension: #174

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?