Etikett

Mission

2016-07-09

Tystnaden Shusako Endo
Recension
2016-07-09 00:00
Björn Waller
0

”Vi korsfäste Jesus fast skulden var vår/Och hela vår kultur är byggd på denna metafor”, sjöng Kjell Höglund. Det är en av de mest intressanta och mest skrämmande delarna av kristendomen som fått bilda världsstandard sedan kolonialtiden: Att lidandet och underkastelsen förädlar, att martyrskapet är något eftersträvansvärt, att om du blir förtryckt kan du i […][...]

2015-10-07

Ansgar Ivar Lundgren
Recension
2015-10-07 00:00
Eva Björnberg
0

Ivar Lundgrens roman om den tyske benediktinermunken och missionären Ansgar, som föddes 801 och avled 864, grundar sig i stora drag på Ansgars vän Rimberts levnadsteckning Vita Anskarii, som skrevs under åren 865-876. Rimbert och Ansgar stod varandra nära under 30 år. På Wikipedia läser jag att Rimberts biografi förmedlar många intryck från Ansgars vistelse […][...]

2012-04-21

Allt vi inte hör och ser
Krönika
2012-04-21 00:00
Ella Andrén
0

En bok förbjuds. En författare sätts i fängelse. En journalist mördas. Drastiska, fruktansvärda händelser – men samtidigt minst sagt toppen på ett isberg. För hur många tystnar när en fängslas, en mördas? Hundra? Tusen? Hur många tänker sig för en extra gång, slipar ner formuleringarna lite till? Vänjer sig vid självcensuren så mycket att de […][...]

2009-10-15

Utrota varenda jävel Sven Lindqvist
Recension
2009-10-15 00:00
Ella Andrén
0

Utrota varenda jävel är onekligen en modern klassiker. Så mycket faktiskt att jag inte förrän jag nu läser den inser huruvida jag läst den förut eller bara läst OM den. Lindqvists uppgörelse med kolonialismen och vad som hänt sedan dess kom ut första gången i början av 1990-talet under vad som kan beskrivas som en […][...]

2008-01-18

kallet - romanen Hanne Ørstavik
Recension
2008-01-18 00:00
Andrea Berge
1

Att vilja nå fram till något som undflyr en, att se motståndet tydligt men ändå inte veta hur man ska forcera det. Det är en rörelse som finns i texten. Berättarjaget i boken är författare. Hon har länge velat skriva en roman om sin farmor, en kvinna som i unga år kände kallelsen att bli […][...]

2007-07-19

Jag är Leopardpojkens dotter Johanna Nilsson
Recension
2007-07-19 00:00
Rikard Liljenskog
3

Jag ser Abraham framför mig, beredd att offra sin son Isak på altaret. Han står där med svärdet höjt, redo att klyva sonen mitt itu eftersom Gud har bett honom om det. Johanna Nilssons sjätte roman tar sin utgångspunkt i brev, berättelser, fotografier och andras minnen från tiden när hennes farmor och farfar kom som […][...]

2005-08-22

Längta hem Lennart Hagerfors
Recension
2005-08-22 00:00
Ella Andrén
1

Lennart Hagerfors uppväxt verkar på många sätt helt ordinär. Som själva personifikationen av en femtiotalspojke ägnar han större delen av sin tid åt att leka med bilar, spela kula och fotboll i mängder. Vad som är mindre ordinärt är att just den här svenska pojkbarndomen utspelar sig i Afrika. Som missionärsbarn underställdes Hagerfors föräldrarnas val […][...]

2005-06-14

Resa till Port Said Lina Sjöberg
Recension
2005-06-14 00:00
Anna Larsson
0

Kommunikationsproblem. Alltid ett tacksamt ämne att skriva om. Det blir aldrig omodernt, det är allmängiltigt, viktigt och inte det minsta kontroversiellt. Lina Sjöberg gör det väldigt bra i sin debutroman. Ensamheten, motviljan mot att säga det man tänker och känner, svårigheten i att kommunicera sina exakta tankar, svårigheten i att se sina egna och andras […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?