Recension

: Vasadrottningen
Vasadrottningen: En biografi över Katarina Stenbock 1535-1621 Karin Tegenborg Falkdalen
2015
Historiska media
8/10

Historia ur den osynligas perspektiv

Utgiven 2015
ISBN 9789187263163
Sidor 272

Om författaren

KarinTegenborgFalkdalen_FotoJohannaJeansson
Foto: Johanna Jeansson

Karin Tegenborg Falkdalen, född 1965, är doktor i idéhistoria och disputerade 2003 med avhandlingen Kungen är en kvinna: Retorik och praktik kring kvinnliga monarker under tidigmodern tid.

Sök efter boken

Det finns en sägen om hur den unga Katarina Stenbock, redan trolovad med en annan man, springer och gömmer sig när hon får veta att den betydligt äldre Gustav Vasa valt att ta henne till tredje hustru. Huruvida det stämmer eller inte vet vi inte, men det är inte svårt att tänka sig att det inte var helt enkelt att som 17-åring bli rikets drottning och styvmor till prinsar och prinsessor som, flera av dem, var i hennes egen ålder.

Men vad vet vi egentligen om vad historiens människor tänkte? Allra helst som de lämnat så få tankar om sina liv efter sig. De källor som finns berättar mest om politiska och ekonomiska angelägenheter. Hur hittar man en drottnings liv och leverne i allt detta? Idéhistorikern Karin Tegenborg Falkdalen har gjort ett gott försök att vaska fram en drottning bland alla excentriska och maktgalna kungar. Men ibland, bland mustiga berättelser om bröderna Erik XIV:s och Johan III:s maktgräl, glömmer jag bort att det är en biografi över Katarina Stenbock jag läser.

Biografin över henne blir inte enbart en biografi över en av Sveriges drottningar utan också en skildring av den kungliga historien under hennes levnad, där hennes perspektiv skrivs in utifrån de få källor som finns och utifrån händelser där hon sannolikt haft en påverkan. Katarina Stenbock utgör därför ibland mer tidsram än kärna i den här biografin.

För familjen Stenbock var giftermålet mellan den unga Katarina och den gamle kungen ett gott parti. Den nyss avlidna drottningen var Katarinas moster och att få ha kvar närheten till kungahuset betydde mycket för familjens ställning. Åtminstone så länge Gustav Vasa levde.

Katarinas äktenskap med Gustav Vasa blev barnlöst och, till följd av den stora åldersskillnaden, kort. När regenter dör är makten som svagast och Katarina hann genomleva ett flertal skakiga tronskiften under sitt liv. Hon bevittnade tre av Gustavs söner krönas, söner som hon varit styvmor för och som hon hade olika god relation till. Vid varje tronskifte var hon tvungen att försvara sitt arv och sin släkts privilegier. Hon hade en fot i varje läger och måste sannolikt ha varit en god förhandlare och medlare.

Som änkedrottning hade hon även en frihet som inte så många andra kvinnor hade vid den här tiden. Hon rådde över sig själv och sina egna gods och gårdar. Hon hade ingen man som var hennes förmyndare. Karin Tegenborg Falkdalen gör troligt att det var därför hon tackade nej till de äktenskapsförslag hon fick genom åren. Har man väl fått sin frihet så byter man inte gärna bort den, inte ens mot en större trygghet.

Sammantaget är det här en välskriven och spännande bok om en intressant tid i svensk historia. Jag undrar när jag läser den varför det inte gjorts fler teveserier, dramer och filmer om den här perioden i svensk historia. Hovlivet kring Englands Henrik VIII har vi ju sett och läst om till leda. Den svenska historien innehåller inga hustrumord men väl alla andra medeltida mustigheter i form av religiös maktkamp, galna kungar, stenborgar och släktfejder.

Cecilia Bergman

Publicerad: 2016-02-27 00:00 / Uppdaterad: 2016-02-26 11:49

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #6470

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?