Det jag verkligen gillar med Tans ”Sommarregler” är hur texten och bilderna separata från varandra berättar helt andra historier än den som skapas när de kombineras. Jag håller med dig i dina tankar om den s.k. maktrelationen mellan pojkarna, själv upplevde jag den just så som en syskonrelation ofta ter sig, d.v.s. en äldre diktator som styr med järnhand men med samma starka hand beskyddar sina yngre från yttre hot. Extremt verklighetsbaserat mitt i alla underbar fantasi!