Objektivitet är någoting som man ska sträva efter och å andra sidan så svårt uppnålig.
Vi ser saker ”objektivt” beroende på egna kunskaper och erfarenheter.Ingenting är objektivt!