Recension

: Bin Ladin i våra hjärtan
Bin Ladin i våra hjärtan Mattias Gardell
2005
Leopard
8/10

Fakta istället för syndabockar

Utgiven 2005
ISBN 9173430242
Sidor 352

Om författaren

Mattias Gardell är religionshistoriker vid Stockholms universitet. Han har tidigare gett ut bland annat Bin Ladin i våra hjärtan (2005) och Islamofobi (2010).

Sök efter boken

Alla vet vi numera vad som hände den 11:e september 2001. Vad färre vet är vad som hände ett drygt decennium tidigare, på exakt samma datum – George Bush den äldre deklarerade stolt den Nya Världsordningen (New World Order). Är det en slump att attacken mot Pentagon, WTC och Vita Huset inföll på samma dag – eller en medveten markering från attentatsmännen?

Den amerikanska regeringen har inte velat veta av såna resonemang. Attentaten skedde på grund av ”ondska”, på grund av att attentatsmännen ville förgöra allt det underbara som USA sägs stå för. Propagandaapparaten har fått jobba hårt – även om det åtminstone inledningsvis var i medvind. I kampen mot ”terrorismen” har man därför sökt mer av syndabockar än av fakta.

Religionshistorikern Mattias Gardell vill dock förstå, vill förklara, vad det är som ligger bakom såväl attentatsmännens agerande, som sådant som att Bin Laden faktiskt har ett tämligen utbrett stöd bland många människor i världen – och då inte bara muslimer. Politisk islam – islamism – har en lång historia. För att göra det mer förståeligt väljer Gardell att likna några centrala islamistiska tänkare med politiska åskådningar vi själva är bekanta med; som några av de klassiska på höger-vänster-skalan. På så sätt får vi stifta bekantskap med såväl ”folkhemsislamister”, som Gardell kallar vissa grupperingar som han menar närmast är att likna vid den svenska Broderskapsrörelsen (kristna socialdemokrater), som islamister som närmast för tankarna till fascistiska och/eller kommunistiska ideologer.

Gardell fortsätter sen med att sätta in den islamistiska debatten i en omvärldskontext – islamisternas reaktion på Sovjetunionens ockupation av Afghanistan, USA:s understödjande av alla de som då kallades ”frihetskämpar” (men som två decennier senare skulle kallas ”terrorister”, därför att vapnen nu vändes åt ett annat håll, och de valde att bita den hand som födde dem). Efterföljderna i flera länder i Mellanöstern, inte minst Saudiarabien, när veteraner från kriget kom hem. Globaliseringen. Allt detta utgjorde en grogrund för vad som komma skulle, och vad som sker idag.

Gardell skriver sakligt och väl avvägt om ett hett ämne i dagens politiska samtal. Det är ett mycket välkommet bidrag som förhoppningsvis kan motverka något av den islamofobiska stämning som piskats upp i många länder världen över.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2006-02-03 00:00 / Uppdaterad: 2009-10-20 12:13

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #1898

5 kommentarer

hmm, innaresting

n Oregistrerad 2006-02-03 00:04
 

Stopp och belägg. Mattias Gardells försök att rättfärdiga islamismen påminner slående om 30-talets så kallade "protyska" hållning (en hållning som var särskilt vanlig bland hans akademiska föregångare i Lund och Uppsala). Minns att det Muslimska brödraskap 'Ikhwan ul Muslimoon' – själva urcellen till dagens globala terrornätverk (inklusive al-Qaida och Hamas, brödraskapets palestinska gren) – grundades 1928, alltså 20 år FÖRE det moderna Israels upprättande, och att det stod under DIREKT påverkan av fascismen och det totalitära Tyskland. Kom även ihåg att NSDAP beundrades just för sin "sociala" verksamhet och frenetiska opposition mot de "dekadenta" tendenserna inom västvärlden (som man då som nu menade styrdes av "judarna" och "plutokratin" det vill säga kapitalismen). Vid sidan av högst reaktionära och patriarkala koncept av typen "Kinder-Küche-Kirche" (i detta fall moskén) delar man den sortens konspiratoriska antisemitism som kommer till uttryck i "Sion Vises protokoll" och "Mein Kampf". Få dokument ger en sådan klar bild av denna rent nazistiska världsbild – språkbruket inbegripet – som Hamas charter (se exempelvis Yale's virtuella dokumentsamling). Från sitt kontor i Kairo menade Brödraskapets ledare Mohammed Mehdi Akef så sent som i december 2005 att Israel är en "cancer" (skickligt synkroniserat med President Ahmadinejads utspel i Iran): "I declared that we will not recognize Israel which is an alien entity in the region. And we expect the demise of this cancer soon." (se Egypt's Muslim Brothers brand Israel a 'cancer', AFP 051215). Om ett sådant språkbruk ligger i fas med det svenska folkhemmet och den svenska broderskapsrörelsen förblir oklart…

Kritiker Oregistrerad 2006-03-30 15:25
 

Kommentaren Kritiker skrivit syftar till att blint och ensidigt vinkla diskussionen till en krigsfront med klara propagandainslag. Gardells bok är i särklass den bästa sammanfattningen i ämnet där han på ett sakligt och ofta signifikant detaljerat sätt redogör för det samspel som avlat fram dagens globala och pro-islamistiska aktionsrörelse. Det magra försöket att dra en parallell mellan europas mörka fläck i 1900-talets historia med den reaktionära antikolonialistiska rörelsen i mellanöstern resulterar endast i ett tafatt besprutning av alla oliksinnade med sedvanliga antisemitism- och nazismanklagaleser – helt i linje med Goodwins lag. Jag tror att den seriöse äskaren av kunskaper som ej är kryddade med propagandavinkling och särskilda intressen förtäckta som "neutralitet" gör gott i att läsa denna bok.

Kritiker av kritiker Oregistrerad 2008-04-10 18:55
 

Kritiker: jag hade missat den här kommentaren tidigare vilket jag ber om ursäkt för, men bättre sen än aldrig, hoppas jag.

Poängen med Gardells argumentation är just som jag skrev att det finns islamister av många olika politiska kulörer – det är inte en enda homogen uppfattning. Somliga islamistiska skolor har mycket stora likheter med europeiska fascister, på den punkten är Gardell helt överens med dig. Det intressanta är dock att Gardell också visar på andra former av islamism, exempelvis sådana som har tydliga släktdrag med exempelvis socialdemokraterna.

Så jag skulle verkligen rekommendera dig att faktiskt läsa Gardells bok (alternativt läsa om den, om du redan har gjort det, eftersom du i så fall uppenbarligen missat en viktig poäng i boken).

Klas Rönnbäck Redaktionen 2008-04-15 11:20
 

[...] I media: SVD1, 2, Dagens Bok, Newsdesk, Fof, AB1, 2, Corren, EX1, 2, Jinge, DN, Fokus, Arena, Läs även andra bloggares [...]

Folkhemsislam för demokrati | Svensson Oregistrerad 2010-05-17 12:52
 

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?