Recension

: När kapitalet tar till vapen
När kapitalet tar till vapen Andreas Malm
2004
Agora
8/10

Tungt om imperialism

Utgiven 2004
ISBN 9189483359
Sidor 456

Om författaren

Andreas Malm är journalist, doktorand och författare till flera böcker. Bland annat om Palestinafrågan, arbetarrörelsen i Iran och klimatkrisen.

Sök efter boken

Ville man avfärda den här boken skulle man kunna säga; Malm ägnar 450 sidor åt att diskutera att kriget i Irak handlar om det alla redan visste; oljan. Men det vore långt ifrån hela sanningen om den här boken. För det är inte så att Malm bara konstaterar detta. Han försöker också analysera varför det är så. Varför genomfördes det en invasion av Irak över huvud taget, när nu argumeten om massförstörelsevapen etc har visat sig vara båg? Varför just nu, och inte för fem eller tio år sedan? Och varför just Irak (och Afghanistan)?

Svaret, menar Malm, är att det i det kapitalistiska systemet finns inneboende tendenser att behöva krig, invasioner och ockupationer. En faktor som spelar in för detta är det militär-industriella komplexet, som kommit att få en allt mer betydande roll i USA. Eftersom deras produkter är just krigsmaterial, så måste dessa komma till användning för att kunna motivera vidare inköp från företagen och ytterligare upprustningar. En annan avgörande faktor är behovet av naturresurser för att föda industrin. Och då inte minst, den för vårt samhälle helt avgörande resursen olja.

Detta kombineras med en analys av kapitalismens tendens att uppleva konjunkturfluktationer (s.k. "långa vågor"), och teorier om globaliseringens centrum och perifierier, för att försöka förklara varför USA agerar som de gör just nu. Sedan 1970-talet har de kapitalistiska länderna haft svårt att ta sig ur den ekonomiska svacka man lider av. En lösning, för att få upp avkastning på kapital, är att söka sig till periferins ännu oförbrukade resurser, som exempelvis oljan i Mellanöstern. Och i de fall de lokala makthavarna inte vill gå i kapitalets ledbad leder det till konfrontationer.

Malm för också en diskussion om själva begrepppet "imperialism", och försöker komma fram till en rimlig användning av det i vår tid. Han ger sig här in i en polemik såväl mot gamla imperialism-teoretiker (allt från borgerliga sådana som Hobson till kommunistiska som Lenin) som nya (t.ex. Michael Hardt och Antonio Negris omskrivna bok "Imperiet"). I polemik mot stora delar av vänsterns grumliga användning av ordet "imperialism" argumenterar han för en klart avgränsad definition av begreppet, baserad just på den militära ockupationen.

I sin analys hämtar han sedan influenser från många tänkare för att komma fram till en syntes för att förklara hur en modern, globaliserad imperialism kan förklaras. En viktig slutsats han drar, influerad bland annat av den italienska marxisten Antonio Gramsci, är att USA:s imperialistiska politik inte bara bedrivs utifrån ett egenintresse för landet. Istället menar Malm att vi borde betrakta USA som en global hegemon, i ett system där flera andra stater både tjänar på deras politik och spelar med på USA:s villkor.

Detta, bör man konstatera, är ingen lättviktare. Den drygt 450 sidor tjocka boken är tung, mycket tung, att ta sig igenom, kanske framförallt bokens inledande del som diskuterar begreppet imperialism ur ett historiskt och idéhistoriskt perspektiv.

Självklart finns det också mycket man kan ha invändningar mot i en så här lång bok. Exempelvis kan jag tycka att författaren gör en något olycklig sammanblandning av definiton och förklaring i sitt förslag på definition av begreppet imperialism. Det är också väldigt synd att författaren är så fokuserad på att analysera kapitalistisk imperialism att han inte ens diskuterar möjligheten att andra ekonomiska system kan bedriva imperialism. Det gör att definitionen kan bli onödigt snäv, och helt låst i vår nuvarande socio-ekonomiska kontext. En mer öppen diskussion hade kunnat leda till en intressant jämförelse exempelvis mellan USA:s politik i Irak, och Rysslands i Tjetjenien (likheter, skillnader?).

Man kan vidare invända att betoningen av olja som en energikälla utan konkurrens är felaktig (t.ex. därför att naturgas har blivit och kan bli allt viktigare). Och jag kan tycka att boken innehåller en ibland lite överflödig teoretisk jargong, hämtad från en marxistisk teori.

Men den kritik jag har stannar ändå i huvudsak på området randanmärkningar. Sammantaget är det en oerhört tankeväckande bok, som imponerar både i sin ambition och i sin prestation att åter ta upp ett av vänsterns centrala begrepp till kritisk diskussion. Söker man en djupgående analys av vår moderna värld har Malm författat en utmaning att ta sig an.

Textutdrag (Visa/göm)

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2005-01-14 00:00 / Uppdaterad: 2009-08-01 00:33

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #1497

3 kommentarer

Rysslands imperialistiska agression i Tjetjenien har precis som den amerikanska, kapitalistiska motiv. Kontrollen över naturresurserna och den geopolitiska betydelsen av en stark kapitalistik ekonomi.

Annars en fin recension

Rolf Oregistrerad 2005-01-14 14:45
 

Verkar vara en intressant bok även om jag tycker att recensentens partiskhet lyser igenom. "Ville man avfärda den här boken skulle man kunna säga; Malm ägnar 450 sidor åt att diskutera att kriget i Irak handlar om det alla redan visste; oljan". Jaså, det visste alla?

Jens Oregistrerad 2005-01-14 14:58
 

Min inledning var ett försök att vara ironisk. Många inom vänstern tar ju nämligen detta som en självklarhet, vilket jag försökte förmedla att författaren till den här boken ändå inte gör. Men kanske var min ironiska ambition lätt att misstolka.

Klas Rönnbäck Redaktionen 2005-01-18 11:02
 

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?