Etikett

Magnus Sverke

2003-06-18

Medlemmen, facket och flexibiliteten Magnus Sverke
Recension
2003-06-18 00:00
Klas Rönnbäck
0

Vilken roll spelar egentligen fackföreningar i dagens samhälle? I en tid då individuell lönesättning är ledmotivet, snarare än kollektiv och solidarisk kamp, är den frågan verkligen högaktuell. Många – framförallt yngre människor – har nog svårt att se poängen med fackföreningarna, och väljer därför i allt högre grad att stå utanför dem. Har fackföreningarna spelat […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?