Etikett

Magnus Gustafson

2004-11-12

Köping är ingen öde ö Magnus Gustafson
Recension
2004-11-12 00:00
Johan Wirdelöv
0

Jag har aldrig varit i Köping. Kanske kommer jag aldrig dit heller, men man vet ju aldrig. Skulle man fråga mig om invånarantalet och geografin skulle jag säga att det är en mellanstor stad i mellansverige. Jag skulle också säga att det är en stad som fungerar som tema för en lite bättre än mellanbra […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?