Etikett

Jerker Virdborg

2001-04-01

Landhöjning, två centimeter per natt Jerker Virdborg
Recension
2001-04-01 00:00
Camilla Wennerström
0

Finns det några människor idag som inte någon gång hamnat i den obehagliga situationen, där ens föräldrar spelar upp hela repertoaren av pinsamheter som vi helt vill ta avstånd ifrån? Föräldrar, som i den betraktande vuxne avkommans ögon, har flera av de åsikter och beteendemönster som vi känner som obehagliga, dels utifrån att de är […][...]

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?