Nyhet

Dålig effekt efter bokmomssäkningen

I samband med att bokmomsen sänktes i januari 2002 från 25 procent till 6 procent, tillsattes en statlig Bokpriskommission som fick i uppgift att granska prisutvecklingen. Kommissionens tre huvuduppgifter är:

* verka för att åtgärden med sänkt mervärdesskatt får fullt och bestående genomslag i det pris som konsumenterna betalar för böcker, tidskrifter m.m.
* bidra till konsumentinformationen om den sänkta mervärdesskatten på böcker, tidskrifter m.m. liksom om den löpande prisutvecklingen på dessa varor
* verka för att läsandet ökar i alla grupper och redovisa hur detta mål har uppnåtts.

Nu när Bokpriskommissionen publicerar sin femte och sista delrapport, visar den att priserna på facklitteratur i bokhandeln fortfarande inte sänkts fullt ut, det fattas fortfarande några procentenheter för att full effekt ska uppnås. Kommissionen har redan tidigare konstaterat att priserna på tidskrifter inte heller de har sänkts tillräckligt.

Kommissionen har även undersökt hur momssänkningen påverkat folks läsvanor och försäljningen av böcker och rapporten visar ett ganska beklagligt resultat:

”Tidigare läsare läser något mer, medan de som inte läser inte har påverkats alls av prisförändringarna. Det är fortfarande ca en sjundedel av befolkningen som inte läser. Inte heller de grundläggande sociala och könsbundna läsmönstren tycks ha påverkats.”

”Med facklitteraturen inräknad i totalresultatet konstaterar vi att bokhandelns priser inte fullt ut motsvarar genomslaget av momssänkningen. Det fattas minst 2-3 procentenheter [Â…]. Priserna på de böcker som under de senaste åren har sålts genom varuhus, dagligvaruhandel och kiosker har ökat klart mer än den allmänna prisutvecklingen i samhället. För nätbokhandeln, som fortfarande befinner sig i ett etableringsskede, fortsätter priserna att sjunka.”

Bokförlagen och bokhandlarna reserverar sig dock mot Bokpriskommissionens skrivelser.

En slutrapport från Bokpriskommissionen beräknas komma till slutet av februari nästa år.

Mikael Lehikoinen

Publicerad: 2004-08-31 14:59 / Uppdaterad: 2004-08-31 14:59

Kategori: Nyhet

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?