En annan ny roman från Wela Førlag, TERRA HEXA, kan man lyssna på som ljudfil (utdrag ur Prologen), uppläst av førfattaren A.R.Yngve.

Ljudfilerna finns här:
http://alpharhoypsioln.tripod.com/id3.html

Och en artikel om TERRA HEXA från SvB-tidskriften Bokhandlaren:
http://alpharhoypsioln.tripod.com/id2.html

-A.R.Yngve