Nyhet

Bokförsäljningen fotsätter stiga efter momssänkning

Nu är Svenska Förläggareföreningens branschstatistik för 2003 klar, och den visar på en fortsatt uppgång för bokförsäljingen.

Totalt såldes cirka 40 miljoner böcker under 2003 (av SVF:s anslutna förlag), vilket är ett rekord.

Enligt statistiken går barn- och ungdomböcker samt facklitteratur framåt, medan försäljningen av skönlitteratur minskar något. Pocketar fortsätter sälja bra men biblioteksinköp minskar till följd av besparingar.

Om den minskade skönlitterära försäljningen skriver SVL i sitt pressmeddelande: "2003 präglades mer av bredd och försäljningen nådde inte upp till samma nivå som 2002. Detta visar betydelsen av bestsellers för försäljningen".

Anders Edwartz

Publicerad: 2004-06-14 07:13 / Uppdaterad: 2004-06-14 07:13

Kategori: Nyhet

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?