Nyhet

Google söker i böcker

Google betatestar en tjänst där första kapitlen i böcker indexeras och görs sökbara. Det finns inga uppgifter kring hur många böcker som finns utlagda nu under testperioden.

Enligt New York Times samtalar Google också med universitetsbibliotek om att digitalisera deras arkiv. Hur detta ska användas vill dom inte avslöja i dagsläget.

Björn Hagström

Publicerad: 2003-12-19 14:56 / Uppdaterad: 2003-12-19 14:56

Kategori: Nyhet

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?