Nyhet

Stipendium till minne av Bengt Hjelmqvist

Till minne av Bengt Hjelmqvists hundraårsdag idag den 28 oktober instiftar Bibliotekstjänst ett stipendium i hans namn. Stipendiet är på 100 000 kronor och kommer att delas ut årligen från och med år 2004 på hans födelsedag.

Stipendiet kan sökas av forskarstuderande i ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap med inriktning på forskning rörande offentliga bibliotek inom den kommunala sektorn och kan fördelas på en eller flera sökanden.

En nämnd bestående av fem representanter kommer att utse stipendiaten/stipendiaterna. Två av nämndens fem ledamöter ska representera Bibliotekstjänst AB. Övriga tre ledamöter ska rekryteras externt på en period av två år med möjlighet till en förlängning på ytterligare en period av två år. Av de externt tillsatta ska två representera det kommunala biblioteksväsendet medan den tredje ska ha forskaranknytning med doktorsgrad. Stipendieutdelningen kommer att äga rum på Bibliotekstjänst i
Lund.

Björn Hagström

Publicerad: 2003-10-28 15:24 / Uppdaterad: 2003-10-28 15:24

Kategori: Nyhet

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?