Kul att du använde Frans G Bengtssons alster i essän. Jag plöjde, för länge sedan, mycket av det han skrev. Det var tungt ibland, kanske långsamt, men något höll mig kvar. Just essän Om böcker och deras använding minns jag inte, men jag är absolut enig i det han (och du) skriver.