Recension

: Roten till det onda
Roten till det onda: Uppdelningen av Mellanöstern 1916-2016 Ingmar Karlsson
2016
Historiska Media
7/10

Kolonialismens långa skugga i Melllanöstern

Utgiven 2016
ISBN 9789175453385
Sidor 250

Om författaren

Ingmar Karlsson (född 1942) är författare, numera pensionerad från Utrikesdepartementet. Han har bland annat arbetat i Bogotá, Wien, Damaskus och Beijing, varit ambassadör i Prag och Bratislava och generalkonsul i Istanbul. Han har erhållit Småland Akademis Dag Hammarskjöldspris och Sydsvenska Dagbladets Europapris. 2012 fick han Natur & Kulturs Johan Hansson-pris för boken Bruden är vacker men har redan en man. För sitt författarskap har han även erhållit två hedersdoktorat och tilldelats pris av Kungliga Vitterhetsakademien.

Sök efter boken

Mellanöstern lider idag av en mängd konflikter. Ett omfattande inbördeskrig i Syrien med flera stridande parter. USA:s invasion och ockupation av Irak, och den efterföljande kollapsen av den irakiska staten. Framväxten av Islamiska Statens kalifat i det maktvakuum som uppstod. Turkiet, Saudiarabien och Iran som på olika sätt är involverade i flera av konflikterna i närområdet för att gynna sina egna intressen. Därtill Israels fortsatta ockupation av palestinska områden.

Det är detta onda som Ingmar Karlsson alltså vill finna roten till. Och roten står enligt honom främst att finna i uppdelningen av Mellanöstern som skedde efter Första Världskriget. Fram till dess hade stora delar av Mellanöstern ingått som delar i det Ottomanska Imperiet i flera hundra år. Det Ottomanska imperiet hade en gång varit en mäktig statsbildning, men kom under århundradena inte att utvecklas ekonomiskt i samma takt som Europa. Imperiets öde beseglades i och med att regimen valde att alliera sig med fel sida – förlorarmakternas sida – under Första Världskriget. När kriget så kom till ända, så sökte två av segrarmakterna – Storbritannien och Frankrike – stycka upp imperiet efter sina egna intressen. På pappret lyckades de få det nyupprättade Nationernas Förbund att klassa stora delar av det forna imperiet som mandatområden, som skulle styras av Frankrike respektive Storbritannien fram till dess de var mogna för att erhålla självständighet.

Riktigt så enkelt blev det förstås inte. Det fanns ju nämligen en massa andra intressenter som också ville ha något att säga till om i den här processen. Araber hade slagits på brittisk sida under kriget, i förhoppning om att uppnå självständighet från det ottomanska väldet. Sionistiska judar sökte upprätta en statsbildning – det som med tiden kom att döpas till Israel. Olika minoriteter inom det forna imperiet sökte värna sina egna intressen på olika vis. Det blev därför en häxkittel som de franska och brittiska imperiemakterna hade att hantera, och de blev snabbt måltavla för flera av parterna i konflikten. När de sen drog sig ur Mellanöstern, och åtminstone på pappret lät områdena styra sig själva, fortsatte dock många gånger konflikter från förr. I Palestina intensifierades exempelvis konflikten i och med att den nybildade staten Israel ockuperade allt större områden av landet. I vissa områden fördrevs den palestinska befolkningen – i andra områden fick de leva kvar, men under militär ockupation och apartheidliknande former av förtryck.

Allt detta skildrar Karlsson väl i den här boken. Det är en lättläst bok, som tar upp flera av de centrala aktörerna och hur de agerade under uppdelningen av Mellanöstern. Boken fungerar därför väldigt bra som en introduktion till ämnet. En viss svaghet i boken är dock att den allt för ofta stannar vid att redogöra för vad som hände, men sällan diskuterar varför. Vilka var drivkrafterna och intressenterna bakom olika händelser och processer? Vissa aktörer är lättare att förstå, och ibland diskuterar Karlsson deras drivkrafter, men andra aktörer – inte minst de europeiska kolonisatörerna – är betydligt mer komplexa att förstå varför de agerade som de gjorde. Här hade författaren kanske kunnat gå in än mer på djupet i en del av fallen.

Men paradoxalt nog, med tanke på att jag själv ägnar mig åt historia i mitt yrke, så finner jag dock bokens fokus något problematiskt. Kanske är det den ambitiösa titeln – ”Roten till det onda” – som stör mig mest i det sammanhanget. Jag är övertygad om att Karlsson har rätt i meningen att den historiska uppdelningen av Mellanöstern skapade en lång rad problem som på olika sätt bidrar till dagens konflikter. Men genom att sätta den historiska uppdelningen av Mellanöstern i fokus för en beskrivning av dagens konflikter i Mellanöstern, så hamnar ett antal andra aspekter på konflikterna utanför fokus. Ta bara en sådan faktor som religiös reaktionär fundamentalism som genomsyrar flera av konflikterna (i kombination med att flera av de heligaste platserna för tre av de stora världsreligionerna – judendom, kristendom och islam – alla ligger i Mellanöstern), exempelvis den Islamiska Statens krig mot allt och alla – inte minst alla muslimer som inte sympatiserar med det utropade kalifatet – eller fundamentalistiska sionister som driver på den israeliska ockupationen i Palestina. Är fundamentalisternas frammarsch under senare decennier bara en sent uppkommen konsekvens av den historiska uppdelningen av Mellanöstern, eller finns här andra processer i görningen samtidigt? Eller, ta frågan om generellt knappa naturresurser – men på sina håll enormt rika oljetillgångar. Kampen om Iraks oljetillgångar är ju en central faktor för det landets öde. Konflikter på andra håll i regionen, som exempelvis i Palestina, eldas omvänt på av bristen på naturresurser som odlingsbar jord eller tillgång till vatten.

På det stora hela är det här dock en mycket viktig bok, som borde kunna ge många en god insyn i många viktiga aspekter på det konfliktfyllda Mellanöstern.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2018-01-13 00:00 / Uppdaterad: 2018-01-12 21:03

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #7210

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?