Recension

: Katharina Blums förlorade heder
Katharina Blums förlorade heder Heinrich Böll
2011
Lindelöws
6/10

”Eller: Hur våld kan uppstå och vart det kan leda”

Utgiven 2011
ISBN 9789185379446
Sidor 182
Orginaltitel Die Verlorene ehre der Katharina Blum
Översättare Karin Löfdahl
Först utgiven 1974

Om författaren

Heinrich Böll (1917-1985) var tysk, eller kanske framför allt västtysk, författare och har skrivit bland annat romanerna Hus utan väktare (1954), En clowns åsikter (1963) och Grupporträtt med dam (1971). 1972 tilldelades Böll Nobelpriset i litteratur med motiveringen ”för en diktning som genom sin förening av tidshistorisk vidsyn och ömsint gestaltningsförmåga verkat förnyande inom tysk litteratur”.

Sök efter boken

Det börjar med slutet. En ung kvinna som fram tills nyligen uppfattats som en välartad, skötsam, lugn och privat person anmäler sig själv till polisen. Hon har i sin lägenhet skjutit ihjäl en journalist. Varför?

Heinrich Bölls roman från 1974 – eller, inte roman, säger han i sitt efterord tio år efter ursprungspubliceringen, ”denna till berättelse utklädda pamflett” – nystar på ett utredande, lite omständigt språk och med torr, torr humor upp hur Katharina Blum hamnade i den här sitsen. Hur polisens och framför allt den stora skvallertidningens förföljelser och förtal leder fram till den desperation som till slut gör henne till just det hennes belackare hela tiden hävdat.

Det är mot tidningen (i Bölls språkbruk helt enkelt TIDNINGEN) pamfletten riktar sig, som den not-so-much-disclaimer som inleder romanen uttrycker det:

Personer och handling i denna berättelse är fritt påhittade. Skulle skildringen av vissa journalistiska metoder tyckas ha likheter med metoderna på den tyska tidningen Bild-Zeitung, är dessa likheter varken avsiktliga eller slumpmässiga utan oundvikliga.

Nu är ju mediedrev knappast något okänt fenomen i dagens Sverige heller, men Bild-Zeitungs metoder och förgreningar – och Bölls förbittring emot dem – framstår ändå som något i särklass. Per Svenssons avslutande essä sätter in romanen i sitt historiska sammanhang och det är en högst välkommen kontextualisering.

Västtyskland i mitten av 1970-talet är ett extremt politiserat sammanhang och om Bölls berättelse verkar tecknad med stora ilskna kolkritelinjer så har de sin motsvarighet där. Böll kritiserade Bild för hetsjakten på framför allt Ulrike Meinhof och Röda Armé-fraktionen. Polisen svarade med razzior mot Bölls familj och vänner – razzior som trycktes i Bild innan de ens inträffat.

Det är en tid med ett tonläge så högt att det är svårt att föreställa sig. För Bild tycks alla ha varit ”sympatisanter”, kommunister och terrorister; för RAF var alla svin och nazister. Och som Svensson lakoniskt konstaterar: ingen anklagelse var sådär alldeles uppåt väggarna. Kretsarna kring RAF tog emot pengar från DDR, medan företeelser de reagerade emot, som de gamla nazisternas fortsatta dominans i det västtyska rättsväsendet, uppenbarligen också var ett faktum. 1958, refererar Svensson, innehades 33 av 47 ledande poster inom rikskriminalen av före detta SS-män.

Alltsammans är med andra ord väldigt spännande. Men är det för den skull bra litteratur? Jag är nog inte riktigt säker på det. Katharina Blums förlorade heder är en intressant roman, berättelse eller pamflett, men i sättet den är skriven på ligger en oerhörd distans och åtminstone för mig blir det ett hinder. Vi kommer aldrig Katharina Blum eller de andra karaktärerna inpå livet.

Det är säkert inte heller Bölls avsikt. Metoden känns igen från andra tyska vänsterförfattare. Verfremdung, publiken ska tänka snarare än känna, och allt det där. Men även om idén om en alternativ dramaturgi alltid har tilltalat, eller kanske snarare fascinerat mig, tror jag att den i grunden faktiskt bygger på ett feltänk. Man blir inte klokare av att inte känna. Snarare tvärtom.

Ella Andrén

Publicerad: 2012-07-19 00:00 / Uppdaterad: 2012-07-18 21:04

Kategori: Recension | Recension: #4810

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?